Hệ thống chi nhánh

Bạn đọc có nhu cầu về đào tạo nghề và xuất khẩu lao động, du học xin liên hệ với các văn phòng đại diện của xkldbinhtrithien.com để được hỗ trợ.

Trụ sở chính - Quảng Bình

 Địa chỉ: Hợp Phú – Quảng Hợp – Quảng Trạch – Q. Bình.
 Hotline: 0981.157.373 
 Facebook: Liên hệ ngay 

Tại Quảng Bình

 Địa chỉ: Quảng Hợp – Quảng Trạch – Quảng Bình. 
 Hotline: 0962.587.224 
 Facebook: Liên hệ ngay 

 Địa chỉ: 259 Hà Huy Tập – TP. Đồng Hới. 
 Hotline: 0913.579.183 
 Facebook: Liên hệ ngay 

 Địa chỉ: Quảng Phú – Quảng Trạch – Quảng Bình. 
 Hotline: 0917.690.113 
 Facebook: Liên hệ ngay 

 Địa chỉ: Quảng Thạch – Quảng Trạch – Quảng Bình. 
 Hotline: 0886.086. 797 
 Facebook: Liên hệ ngay 

 Địa chỉ: Phúc Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình. 
 Hotline: 0916.502.983 
 Facebook: Liên hệ ngay 

 Địa chỉ: Hồng Hóa – Minh Hóa – Quảng Bình. 
 Hotline: 0888.458.777 
 Facebook: Liên hệ ngay 

 Địa chỉ: Lâm Hóa – Tuyên Hóa – Quảng Bình. 
 Hotline: 0947.794.522 
 Facebook: Liên hệ ngay 

 Địa chỉ: Đồng Lê – Tuyên Hóa – Quảng Bình. 
 Hotline: 0915.781.117 
 Facebook: Liên hệ ngay 

 Địa chỉ: Lương Ninh – Quảng Ninh – Quảng Bình. 
 Hotline: 0967.605.333 
 Facebook: Liên hệ ngay 

Tỉnh thành khác

 Địa chỉ: Quảng Trị 
 Hotline: 0934.64.64.24 
 Facebook: Liên hệ ngay 

 Địa chỉ: Hải Dương 
 Hotline: 0868.380.866 
 Facebook: Liên hệ ngay 

 Địa chỉ: Kỳ Anh – Hà Tỉnh 
 Hotline: 0867.535.008 
 Facebook: Liên hệ ngay 

 Địa chỉ: Hải Phòng 
 Hotline: 0817.035.698 
 Facebook: Liên hệ ngay 

 Địa chỉ: Quảng Nam 
 Hotline: 0905.462.166 
 Facebook: Liên hệ ngay 

GỬI EMAIL LIÊN HỆ